Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

ZZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

LETOŠNÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍDY SE KONÁ

V ÚTERÝ 17.4.2018 A VE ČTVRTEK 19.4.2018

 

CO NABÍZÍME VAŠIM DĚTEM?

 • Jsme škola rodinného typu.
 • Ve školním roce 2018/2019 poprvé otevíráme  první třídu s prvky Montessori.
 • Nízký počet žáků ve třídě nám umožňuje opravdu individuální přístup ke každému dítěti.
 • Organizujeme zajímavé školní a mimoškolní aktivity.
 • Poskytujeme našim žákům zdarma mnoho zájmových kroužků a možnost doučování.
 • Vyučujeme anglický jazyk od 3.ročníku.
 • Jsme nejen  oficiálně zřizováni, ale i skutečně podporováni městysem Cítoliby, což nám umožňuje vytvořit pro děti nadstandartní školní zázemí a příjemné prostředí - krásně vybavené třídy,  udržovanou školní zahradu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, hudebnu a učebnu tvořivých činností s interaktivní tabuli a mnoho dalšího.

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
 • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
 • Doporučení k odkladu školní docházky z příslušného školského poradenstkého zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad).
 • Předem také můžete vyplnit Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče. Ty si můžete stáhnout na stránkách školy v odkazu Dokumenty ZŠ – formuláře.

 

kids

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU

 • Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly v letošním školním roce odklad školní docházky.

 • Když se k zápisu nelze dostavit?

Ihned po zápisu je stanoven také náhradní termín pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit v řádném termínu.
Mimořádné případy (pobyt v zahraničí, stěhování ap.) lze vyřešit individuálně s vedením školy.

 • Kde se zápis koná?

Zápis probíhá v budově ZŠ – Tyršovo náměstí 56, Cítoliby.

 • Jak zápis probíhá?

Zápis proběhne v budově základní školy. Vyjdete do prvního patra, kde proběhne vlastní zápis do 1. ročníku. Pro zápis bude vyhrazena jedna z učeben. Se zákonnými zástupci vyplníme Zápisový list a Žádost o přijetí dítěte do školy. Děti se nám představí a splní několik jednoduchých úkolů. Po skončení této části zápisu si mohou děti v doprovodu rodičů prohlédnout celou školu a pohrát si v prostorách školní družiny. Všechny prostory zápisu budou označeny.

 • Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let a děti po odkladu školní docházky. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky. Ty si můžete také stáhnout na stránkách školy v odkazu Dokumenty ZŠ - formuláře.

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), citace:

„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

 • Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

Ano, podle školského zákona může. Citace z § 36, odstavce 3 zákona:

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.“

 • Co dělat, když je dítě v době zápisu nemocné?

Počkejte, až se uzdraví. Domluvte se s vedením školy na náhradním termínu.

 • Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili a ověřili si, zda odklad splnil svůj účel a získali případně nové informace.

 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ :