Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

ZZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

LETOŠNÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍDY SE KONÁ

ve čtvrtek 4.dubna 2019 od 10 do 18 hodin

 

CO NABÍZÍME VAŠIM DĚTEM?

 • benefit základní školy v místě bydliště a blízkého okolí
 • vzdělávání v rodinné, přesto profesionální atmosféře
 • nižší počet žáků ve třídě = opravdu individuální přístup ke každému dítěti
 • samostatnou první třídu
 • školní a mimoškolní sportovní a kulturní aktivity
 • školní družina do 16 hodin s tvořivým, pohybovým a hudebním programem
 • zájmové kroužky
 • svoz dětí z okolí Cítolib školním minibusem
 • školní jídelna
 • možnost dopoledních svačin
 • část výbavy pro prvňáčky (ve výši 1000 Kč) nakupuje škola (pomůcky, výtvarné potřeby, pracovní potřeby, sešity, aj.) 
 • bezpečné zázemí školy v krásném prostředí – krásně vybavené třídy s množstvím pomůcek, udržovaná školní zahrada, odborné učebny jako cvičebna, počítačová učebna, učebna anglického jazyka a tvořivých činností

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
 • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
 • Doporučení k odkladu školní docházky z příslušného školského poradenstkého zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad).
 • Předem také můžete vyplnit Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče. Ty si můžete stáhnout na stránkách školy v odkazu Dokumenty ZŠ – formuláře.

 

kids

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU

 • Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly v letošním školním roce odklad školní docházky.

 • Když se k zápisu nelze dostavit?

Ihned po zápisu je stanoven také náhradní termín pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit v řádném termínu.
Mimořádné případy (pobyt v zahraničí, stěhování ap.) lze vyřešit individuálně s vedením školy.

 • Kde se zápis koná?

Zápis probíhá v budově ZŠ – Tyršovo náměstí 56, Cítoliby.

 • Jak zápis probíhá?

Zápis proběhne v budově základní školy. Vyjdete do prvního patra, kde proběhne vlastní zápis do 1. ročníku. Pro zápis bude vyhrazena jedna z učeben. Se zákonnými zástupci vyplníme potřebné dokumenty. Děti se nám představí a splní několik jednoduchých úkolů a aktivit.  Po skončení této části zápisu si mohou děti v doprovodu rodičů prohlédnout celou školu a pohrát si v prostorách školní družiny. Všechny prostory zápisu budou označeny.

 • Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let a děti po odkladu školní docházky. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky. Ty si můžete také stáhnout na stránkách školy v odkazu Dokumenty ZŠ - formuláře.

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), citace:

„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

 • Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

Ano, podle školského zákona může. Citace z § 36, odstavce 3 zákona:

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.“

 • Co dělat, když je dítě v době zápisu nemocné?

Počkejte, až se uzdraví. Domluvte se s vedením školy na náhradním termínu.

 • Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili a ověřili si, zda odklad splnil svůj účel a získali případně nové informace.

 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ :