ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

LOGOPED, SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

http://www.poradnasvp.cz - NABÍDKA SLUŽEB, CENÍK, KONTAKT

 

ŽÁCI ZŠ A DĚTI MŠ MAJÍ LOGOPEDICKOU PÉČI ZDARMA

 

LOGOPED, SPECIÁLNÍ PEDAGOG - OBJEDNÁVKY

PhDr. Miroslava Sedlárová, Mgr. - kontakt mobil: 731555892

 

Vážení rodiče nejen žáků naší školy, 

dovolujeme si informovat, že nově na naší škole od září 2022 působí logoped a speciální pedagog PhDr., Mgr. Miroslava Sedlárová a máte možnost využít logopedickou péči, která bude zaměřena na následující oblasti:

 

›Logopedická terapie    žák & rodič

›Včasná péče u dítěte – poradenství, intervence

›Prevence – primární, sekundární, terciální

›Příprava na vstup do základní školy

›Terapie při poruchách učení – dyslexie, dysgrafie

›Prevence a pomoc při řešení výchovných problémů

›Cvičení motoriky a grafomotorické  intervence

 

Budeme potěšeni, když využijete naši nabídku a přijdete se k nám podívat a problémy prokonzultovat, případně se objednat k další terapii. Bližší podrobnosti naleznete v příloze níže.

Těšíme se na shledání.

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

 

 

 

Program poradenských služeb ve škole

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace       

IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

Program poradenských služeb ve škole

Č.j.:

ŠPP 51/2020

Vypracoval      

Mgr. Jitka Jiroutková                                     

 

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává název školy v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů, vydává

Program poradenských služeb ve škole základní školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

 IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

 

Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

 IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

Jméno a příjmení ředitele                       Mgr. Jitka Jiroutková

Telefon ředitele                                       608446548

E-mail ředitele                                         skola@zscitoliby.eu

Jméno školního metodika prevence  Ing. Radka Povová od 1. 9. 2022

Telefon

E-mail                                                            povova@zscitoiliby.eu

 

Jméno výchovného poradce             Mgr. Jitka Jiroutková  od 1. 2. 2020

Telefon                                                          608446548

E-mail                                                             skola@zscitoliby.eu

Specializační studium            ano

 

Jméno speciálního pedagoga

+ logopeda                                             PhDr. Miroslava Sedlárová, Mgr. Od 1. 9. 2022

Telefon

E-mail                                                             sedlarova@zscitoliby.eu

  

Vymezení ŠPP

Poradenské služby jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány zdarma.

 Charakteristika ŠPP

 Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  K hlavním cílům patří rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby,  zkvalitnění vzdělávání školních poradenských pracovníků,  týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve  školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami/PPP/,  speciálně pedagogickými centry/SPC a dále mimo školství s  informačně-poradenskými středisky, vede k vytváření prostoru  pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

 

 Časová dostupnost služeb

Způsob poskytování – osobní, telefonický, e-mailem, datová schránka. Informace o způsobech předání konzultačních hodin- vždy po dohodě. Osobní poskytování služeb s vedením písemných záznamů.

 Co je cílem ŠPP?

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří zajištění aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • vytvářet podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce
 • prevence sociálně patologických jevů
 • úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení
 • evidenci zpráv z pedagogicko - psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídním kolektivem (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu žáků

Kdo zajišťuje poradenské služby v ŠPP?

Poradenské služby zajišťuje poradenský tým, který je na naší škole složen z výchovného poradce, speciálního pedagoga a metodika prevence.

Pro koho jsou poradenské služby ŠPP určeny?

Pro žáky, pro rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

Co ŠPP nabízí oproti jiným školským zařízením?

Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje pomoc okamžitě a přímo na místě. Odborná pomoc je tak snadno dosažitelná nejen pro děti, ale i pro rodiče, pedagogy a další odborníky mimo školu.

Diskrétnost

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Práce s informacemi a s důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Pedagogičtí pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí směrem k ostatním účastníkům vzdělávání. Tato mlčenlivost je ale vždy prolomena směrem k orgánům státní správy a veřejné moci.

 Převod dokumentace

Pokud dojde k ukončení pracovního poměru jednotlivých pracovníků ŠPP, škola postupuje při předání dokumentace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

                                                                                                Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

LOGOPED, SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
oblačno 23 °C 11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/14 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/14 °C
středa 19. 6. déšť 22/12 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto