ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Distanční výuka - domácí práce od 8. 3. do 12. 3. 2021

Distanční výuka - domácí práce od 8. 3. do 12. 3. 2021

Distanční výuka - domácí práce od 8. 3. do 12. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci... mějte na paměti, že vypracování úkolů a účast na distanční výuce jsou povinné!

Vypracované domácí úkoly jsou průběžně hodnoceny, zakládány do složek žáků a pedagogové se k tomuto hodnocení budou přiklánět v klasifikaci na konci školního roku !

 

Český jazyk

  1. ročník

Písmeno D – opakování

                Slabikář – pracovní sešit – str. 14-15

Abécédé s Michalem 05 Písmenko D - YouTube

Písmeno D (básnička), SLABIKÁŘ 1, str. 30, cv. 1 - YouTube

Písmeno D (čtení slov), SLABIKÁŘ 1, str. 31, cv. 1 - YouTube

Písmeno D (slabika), SLABIKÁŘ 1, str. 30, cv.3 - YouTube

Písmeno K 

                Slabikář – pracovní sešit – str. 16-17

Písmeno K (slabiky), SLABIKÁŘ 1, str. 34, cv.3 - YouTube

Písmeno K (čtení slov), SLABIKÁŘ 1, str. 35, cv.1 - YouTube

Písmeno K (psaní velkého tiskací K a slabik), SLABIKÁŘ 1, str. 34, cv.4 - YouTube

Písanka 2 – str. 14–17

Psací písmeno y - YouTube

Výuka psaní - U - YouTube

 

  1. ročník

Význam slov - slova protikladná

Český jazyk 2 – pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl – str. 26

Slova protikladná, čeština, (nejen pro) 2.r., Mgr. Kristýna Miklánková - YouTube

Slova protikladná - YouTube

ČJ SLOVA PROTIKLADNÁ + PŘEPIS - YouTube

Význam slov – slova mnohoznačná

Český jazyk 2 – pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl – str. 27

Slova mnohoznačná - YouTube

ČJ SLOVA MNOHOZNAČNÁ - YouTube

Český jazyk 19.10. 2020 - Slova mnohoznačná - YouTube

Písanka 2 – str. 14–17

Psací písmeno y - YouTube

Výuka psaní - U - YouTube

ČETBA !!!

Kterýkoli text v tištěné podobě

 

Matematika

  1. ročník

Číslo 10 – početní operace

                Matematika pro 1. ročník ZŠ – 2. díl – str. 18-23

Jedna, dvě, Michal jde - Číslice 1-10 (10.díl) - YouTube

Psaní čísla 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL - POČÍTÁME DO DESETI, str. 45, cv.2 - YouTube

Počítání - počítáme kytičky od 1 do 10 - pro děti - YouTube

Pamětné počítání (+ do 3), MATÝSKOVA MATEMATIKA 1. DÍL - POČÍTÁME DO PĚTI, str. 22, cv.3 - YouTube

  1. ročník

Odčítání bez přechodu přes 10 – typu 27-7

                Matematika pro 2. ročník ZŠ – 1. díl – str. 65-69

Písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítek, Matýskova matematika 7. díl, strana 10, cvičení 1 - YouTube

Magnetické dopočítadlo - Sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 - YouTube

Odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ 10 - YouTube

Prvouka

  1. ročník

Viry a bakterie

Poučné video ke shlédnutí

                Byl jednou jeden život 1986 03 Tělěsná stráž - YouTube

Po návratu dětí do škol si video připomeneme a bude z něho malý ústní testík 😊

  1. ročník

Lidé a čas – kalendářní rok

                Prvouka 2 pro 2. ročník ZŠ – str. 30

Lidé a čas - YouTube

Kalendářní rok a školní rok - YouTube

Anglický jazyk

  1. a      2. ročník

55 Pracovní listy angličtina barvy ideas | barvy, učení, angličtina

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.pinterest.com%2Flenka2377%2Fpracovn%25C3%25AD-listy-angli%25C4%258Dtina-barvy%2F&psig=AOvVaw3DUmOutndYqcGk5nrlSSIY&ust=1615037122483000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDP9Kqgme8CFQAAAAAdAAAAABAD

Colours Song 2 (British English) - YouTube

Pracovní činnosti

  1. a 2. ročník

Tento týden si vytvoříme první jarní sněženky. Návod naleznete ve videu níže. S chutí do toho a půl je hotovo ! 😊

SNOWDROPS - YouTube

Výtvarná výchova

  1. a    2. ročník

Tento týden budeme malovat na kamínky. Už jste o tom někdy slyšeli? Chtěli byste to zkusit? Ano? Tak pojďme na to! 😊 Návod naleznete ve videu níže.

Malování na kamínky - YouTube

 

ČESKÝ JAZYK - 3. ročník

Téma: Opakování slovních druhů

Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU

                           https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI

                           https://www.youtube.com/watch?v=uO9DgcGhOds

                           https://www.youtube.com/watch?v=OvmrFXdJFUA

                           https://www.youtube.com/watch?v=tRFZjccgVVY

Procvičení:        https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovni-druhy/

                           https://www.slovnidruh.cz/

                           https://www.pravopiscesky.cz/jak-se-ptame-na-slovni-druhy-pra-1137-8764.html

                           https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni5.html

Opakování - testík: https://www.zsrtyne.cz/wp-content/uploads/2020/03/3B-slovni-druhy.pdf

                            https://testi.cz/testy/cestina/slovni-druhy/

                            https://wordwall.net/cs/resource/5767160/slovn%C3%AD-druhy

                            http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm

                            http://www.brumlik.estranky.cz/file/863/slovnidr.htm

Téma: Pohádka  

Zlatovláska    -      https://www.youtube.com/watch?v=3t_GIqVs8pY

Co je to pohádka? https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/pohadky/#axzz6ooK1piUo

Rébus: http://ict.unas.cz/sppce/4_13_pohadka.htm

                           Pusť si pohádku o Zlatovlásce a pokus se ji někomu blízkému převyprávět, dále do seštitu napiš, o čem tato pohádka byla a jak vše nakonec dopadlo. 

Nezapomeň svůj text doplnit obrázkem, který se bude vztahovat k pohádkovému námětu :)

Je důležité, abyste si každý den přečetli kousek ze své oblíbené knížky!

 

ČESKÝ JAZYK - 4. ročník

Téma:  Stavba slov – kořen slova, část předponová a příponová, slova příbuzná

Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=Ge0qbfXCdus

                           https://www.youtube.com/watch?v=L7XX_ixqALw

                           https://www.youtube.com/watch?v=m0cTiPXhn_Q

                           https://www.youtube.com/watch?v=wyUHO7_6b48

                           https://www.youtube.com/watch?v=wJDw2SZFuJ0

                           http://• Stavba slov – kořen slova, část předponová a příponová, slova příbuzná

Opakování:       https://procvicovani-uciva.webnode.cz/search/?text=stavba+slova

                           https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka2.htm

                           https://magmax.estranky.cz/clanky/stavba-slova.html

                           https://www.pancelcino.cz/stavba-slova/

Procvičování - testík: https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-korene

                            https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-predpony

                            https://www.umimecesky.cz/cviceni-predpona-koren-pripona-koncovka

                            https://www.umimecesky.cz/cviceni-pravopis-koren-pripona-spodoba

                            https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-n-nn

Téma: Reklama

Víš, k čemu slouží reklama? - https://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama          

Pokuste se navrhnout reklamu nějakého oblíbeného zboží a doplňte ji ilustrací. Bude skvělé, zvládnete-li namalovat plakát a po návratu do školy uspořádáme výstavu! :)

Je důležité, abyste si každý den přečetli kousek ze své oblíbené knížky!

 

ČESKÝ JAZYK - 5. ročník

Téma:  Shoda podmětu s přísudkem

Výukové video:    https://www.youtube.com/watch?v=8EC-pFIaEWY

                               http://• Shoda podmětu s přísudkem

                               https://www.youtube.com/watch?v=JjsXd1Qyvao

                               https://www.youtube.com/watch?v=jqgcJBfduKk

                               https://www.youtube.com/watch?v=U8hESOa_C-0

Opakování:           https://www.pravopisne.cz/2009/12/shoda-2/#:~:text=Koncovky%20se%20tedy%20%C5%99%C3%ADd%C3%AD%20rodem%20a%20%C5%BEivotnost%C3%AD%20podm%C4%9Btu:,i/y,%20ale%20a%20%20%20Zv%C3%AD%C5%99ata%20pracovala.

                                https://www.pravopisne.cz/2009/12/shoda-2/

                                https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-prisudkem

 Procvičení - testík: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

                                 https://testi.cz/testy/cestina/shoda-podmetu-s-prisudkem/

                                 https://cesky-jazyk.okhelp.cz/cestina-chytaky-caste-chyby/test-6.php

                                 https://www.icestina.cz/shoda-podmetu-s-prisudkem-2/                https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm

 

Téma: Povídka 

Víte co je to povídka?  - https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/povidky/#axzz6ooK1piUo

V tomto odkazu si vyberte jednu z povídek a stručně ji převyprávějte a zapište do sešitu. Nezapomeň k textu naktreslit obrázek vztahující se k ději povídky.

Pokud máš doma povídkovou knihu, přečti si z ní každý den nahlas!  :)

 

MATEMATIKA - 3. ročník

Opakování – slovní úlohy

Matýskova matematika 7. díl, strana 4, cvičení 2

https://youtu.be/3YC86SOKWG0

Matýskova matematika 7. díl, strana 4, cvičení 3

https://youtu.be/mrr52Tuu8jg

Matýskova matematika 7. díl, strana 4, cvičení 4

https://youtu.be/IvXE9iBuROk

 

3. TŘÍDA | 17. – MAT: Slovní úlohy
https://www.youtube.com/watch?v=bMy8Ffjrqkk

 

MATEMATIKA  - 4. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Písemné dělení jednociferným dělitelem (se zbytkem, beze zbytku, slovní úlohy)

Matýskova matematika 1. díl, strana 41, cvičení 1

https://youtu.be/wlC8lzrv3oU

Matýskova matematika 1. díl, strana 41, cvičení 2

https://youtu.be/p2nfz3z35u8

Matýskova matematika 1. díl, strana 41, cvičení 3

https://youtu.be/C9UPYXyZDfY

 

MATEMATIKA - 5. ročník

Písemné dělení dvojciferným číslem

Matýskova matematika 1. díl, strana 44, cvičení 1 – úvod A 

https://youtu.be/skIRU2dfu1g

 

Matýskova matematika 1. díl, strana 44, cvičení 1 – úvod B

https://youtu.be/2uA5MEHZpbQ

Matýskova matematika 1. díl, strana 44, cvičení 1 

https://youtu.be/74tl24qxdM8

 

Anglický jazyk - 3. ročník

Procvičování číslovek

Numbers 0-20

Numbers (skolakov.eu)

Learn English - numbers 0-20 - Speak English, Learn English, - YouTube

Pracovní list - ANGLIČTINA EXPRES : Pracovní listy Numbers English 3 (anexpres.cz)

 

Anglický jazyk - 4.ročník

Procvičování číslovek

Numbers 0-100

Numbers (skolakov.eu)

What is this number in English? - Practise the numbers 0-100 - Easy English Lesson / Level A - YouTube

Numbers 1-100 in English - YouTube

Nezapomínáme si vše zapisovat do sešitu!

 

Anglický jazyk - 5.ročník

Sloveso „can/ can't" - opakování

Vysvětlení slovesa "can / can't" - YouTube

Nezapomínáme si vše zapisovat do sešitu!

 

Prvouka - 3. ročník

Pracovní sešit pro třetí ročník

Neživá příroda

Neživá příroda (skolakov.eu)

Video
https://www.youtube.com/watch?v=5qJDccuzh2s

https://www.youtube.com/watch?v=b0e7NYLDXgM

 

Přírodověda - 4. ročník

Člověk a jeho zdraví – pyramida výživy

Video
Fandíme zdraví: PYRAMIDA VÝŽIVY - YouTube

Do sešitu napiš odpovědi na všechny kvízy zmíněné ve videu.

Poté si v sešitě rozděl jednu stránku na dvě poloviny, kde do prvního sloupce vypíšeš zdravé potraviny a do druhého sloupce potraviny nezdravé.

 

Přírodověda - 5. ročník

Člověk a jeho zdraví – stavba těla

Video
Přírodověda 07 - YouTube

Do sešitu si nakresli postavu člověka, do níž zakreslíš a popíšeš všechny části těla, které znáš.

 

Vlastivěda - 4. ročník

Právo a spravedlnost-Lidská práva

Tento týden se seznámíme se základními lidskými právy. Nezapomeň udělat zápisky do sešitu.

Video:

Co jsou to lidská práva? - YouTube

 

Vlastivěda - 5. ročník

Lidé a čas – Jak počítáme čas?

V následujících videích si ukážeme, jak počítáme čas.

Video
002 Jak počítáme čas - YouTube

003 Seřaďte letopočty - YouTube

Zapisuj do sešitu!

 

Pracovní činnosti
3. - 5. ročník

Tento týden si vytvoříme první jarní sněženky. Návod naleznete ve videu níže. S chutí do toho a půl je hotovo! 😊

SNOWDROPS - YouTube

 

Výtvarná výchova
3. - 5.ročník

Tento týden budeme malovat na kamínky. Už jste o tom někdy slyšeli? Chtěli byste to zkusit? Ano? Tak pojďme na to! 😊 Návod naleznete ve videu níže.

Malování na kamínky - YouTube

                              

Datum vložení: 8. 3. 2021 8:50
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2021 19:46
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, úterý 11. 5. 2021
déšť 22 °C 12 °C
středa 12. 5. slabý déšť 15/11 °C
čtvrtek 13. 5. déšť 11/9 °C
pátek 14. 5. slabý déšť 11/6 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto