ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Přijímání dětí do MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Zš a Mš Cítoliby

                       Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od

                                                  2. května do 16. května 2021.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá následovně:

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů budeme vycházet vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy /9abmcce/

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4) osobním podáním ve školce, kde zákonný zástupce obdrží přihlášku, vyplní a odevzdá /po osobní domluvě na tel. čísle 723 605 476/

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie zůstává součástí spisu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Individuálně budeme řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci.

Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Těšíme se na shledání s Vámi a přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

                                                                                             Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání.

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

         

            Směrnice - Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby , příspěvková organizace, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby(dále jen škola) Mgr. Jitka Jiroutková:

 

  • stanoví následující kritéria, dle kterých bude probíhat rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (63):

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

  1. Podle zákona 178/2016 Sb. děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou 5-ti let věku a mají povinnost předškolního vzdělávání.
  2. Děti, které nejpozději před 01.09.  daného roku dosáhnou čtyř let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
  3. Děti, které nejpozději před 01.09. daného roku dosáhnou tří let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
  4. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího po nejmladší.
  5. Pokud není kapacita Mš naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci.
  6. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Cítoliby, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

         Těšíme na shledání s Vámi!                       Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy                        

 

                                            

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 19 °C
středa 17. 7. oblačno 28/15 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 27/14 °C
pátek 19. 7. polojasno 29/17 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto