ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Distanční výuka – 16. 11. – 20. 11. 2020

DOMÁCÍ PRÁCE PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Distanční výuka – 16. 11. – 20. 11. 2020

Distanční výuka – 16. 11. – 20. 11. 2020

Český jazyk

  1. ročník

Živá abeceda – str. 44 - 49 – Písmeno I

Video:    https://www.youtube.com/watch?v=U3ZpojN2WNk

                https://www.youtube.com/watch?v=0vjnj12RAPE

                https://www.youtube.com/watch?v=nquzezoEOtA

                https://www.youtube.com/watch?v=fMGp9d3UqZk

                https://www.youtube.com/watch?v=gLinxLh47eA

Písanka 1 (malá) str. 13 - 18 

                Video:   https://www.youtube.com/watch?v=A3RB1xiSo24

                               https://www.youtube.com/watch?v=6o0QB_TosG4

                               https://www.youtube.com/watch?v=Du7GBhbY7Bg

Moje první psaní str. 22 – 23

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U

  1. ročník

Pracovní sešit str. 15 – 17 (okopírované listy) – Pořádek vět

                Video:   https://www.youtube.com/watch?v=qGzHxCfmMhM

                                https://www.youtube.com/watch?v=mOZbVeJfskU

Písanka 1 (malá) str. 13 - 18 

                Video:   https://www.youtube.com/watch?v=A3RB1xiSo24

                               https://www.youtube.com/watch?v=6o0QB_TosG4

                               https://www.youtube.com/watch?v=Du7GBhbY7Bg

Moje první psaní str. 22 – 23

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U

ČETBA !!!

Kterýkoli text v tištěné podobě + online čtení s porozuměním viz odkaz

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/66

Matematika

  1. ročník

Pracovní sešit str. 40 – 44 - 0, sčítání do 5

                Video:  https://www.youtube.com/watch?v=pfg1MuhD7_0

                   https://www.youtube.com/watch?v=SwCJggAkJpA

                               https://www.youtube.com/watch?v=FFsu6sSWOpo

                               https://www.youtube.com/watch?v=44F7TPrcITo

                               https://www.youtube.com/watch?v=9pMWh0Dig4w

                               https://www.youtube.com/watch?v=xBPli3mfkQI

  1. ročník

Pracovní sešit str. 22 - 31 – Přechod přes desítku, sčítání/odčítání

                              https://www.youtube.com/watch?v=w2q5m0y2s8s

                              https://www.youtube.com/watch?v=Nxp5UZfYEJEv

                              https://www.youtube.com/watch?v=mwWM54V4hTk

 

Prvouka

  1. ročník

Pracovní sešit str. 18 – Můj pokojíček

                            https://www.youtube.com/watch?v=AtSFQSMYV2U

                            https://www.youtube.com/watch?v=m2fTchTHJmg

  1. ročník

Pracovní sešit str. 3 – 7 – cesta do školy, podzim

                           https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk

                           https://www.youtube.com/watch?v=iQc1KFPDJ4o

                           https://www.youtube.com/watch?v=qe1Q5TbPwPs

                           https://www.youtube.com/watch?v=jxrf7iji5lc

 

Anglický jazyk

  1.  + 2. ročník

Baby english – videa 26/104 – 35/104

 

                             https://www.youtube.com/c/BabyEnglish/videos

 

MATEMATIKA

3. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Str. 8 – 11 –Početní operace se závorkami, hodiny a určování času

Doplň závorky kde chybí, rozhodni o správnosti menší, větší rovná se,

urči čas podle znázorněných hodin

            Video:   https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw

                          https://www.youtube.com/watch?v=jCzmgRsQKfs     

                          https://www.youtube.com/watch?v=cnA12E7xuLg                                     

                       

            4. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Str. 12 –13  zapiš hodnoty na číselných osách, vytvoř čtyřciferná čísla,

rozeznávej rok, století, první rok daného století,poslední rok století,dělení se zbytkem

Video:                 https://www.youtube.com/watch?v=5Wu9p9iiVHA

                            https://www.youtube.com/watch?v=H1A0xHEPv3w

                            https://www.youtube.com/watch?v=bNYBBraqwy4

 

5. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Str. 10-11 – Porovnávání zlomků pomocí matematických čísel

Opakování násobilky 2,3,4,5

Písené sčání a odčítání  a násobení a dělení pomocí rozkladu

Video:                    https://www.youtube.com/watch?v=jbd8IHDsM8s

                               https://www.youtube.com/watch?v=7vEAZ9aj-ac

                               https://www.youtube.com/watch?v=wmV8Mu5eQTg&list=PLlQgBpv1udkKcGVZdYNRLhBtp_O_WwXNN

 

 

Anglický jazyk

         3. ročník

            Pracovní sešit – Listen and play

            Str. 11 –12 otázky a odpovědi, doplň a napiš slova podle obrázků, výslovnost a psaní, určuj barvy a  dokončuj věty

                               https://www.youtube.com/watch?v=4YGjBHL-DZg

                               https://www.youtube.com/watch?v=rCBaRwHa6q4

 

4.ročník

Pracovní sešit – Listen and speak

Str .2-3 – popiš školu v Anglii,  vyhledej slova, dokonči věty (like-likes), zapiš do rozvrhu hodin

                              https://www.youtube.com/watch?v=rCBaRwHa6q4

                              https://www.youtube.com/watch?v=8InyNpm0i18

                              https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

 

 

5.ročník

Pracovní sešit – Listen and speak

Str.  2-3 – téma ve vesmíru ( otázky a odpovědi), telefonní rozhovor, napiš vlastní příběh, rozlišení what nebo wchich ve větě

                             https://www.youtube.com/watch?v=zWvuLwSysq0

                             https://www.youtube.com/watch?v=q0ZBqeGWSX8

                             https://www.youtube.com/watch?v=Nfoe1v7g6EE

 

Prvouka

3. ročník

Pracovní sešit  pro třetí ročník

Str. 25 – opakování dopravních značek,určování světových stran, měření a měřidla času, doplnit rok na časové ose, členění na roky, měsíce a dny, měřidla času,základní jednotky času

                              https://www.youtube.com/watch?v=p2t6zvvVNh0

                              https://www.youtube.com/watch?v=qU7k6V9slRA

                              https://www.youtube.com/watch?v=SfE9TAJIS58

 

Přírodověda

         4. ročník

Pracovní sešit pro čtvrtý ročník

Str. 19- určování světových stran, orientace  vlastností živočichů, zástupci chráněných a jedovatých rostlin, dělení rostlin výtrusných a semenných

Úkolem je – založit si vlastní herbář dle návodu ( jméno rostliny, naleziště,stanoviště, datum sběru)

                             https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk

                             https://www.youtube.com/watch?v=RYN9TvvBFhQ

 

 

Přírodověda

         5. ročník

Pracovní sešit pro pátý ročník

Str .6 – popisování různých druhů půd, ekosystém, pojmy – humus, podloží, černozem, proces zvětrávání, význam půdy pro živý organismus

                              https://www.youtube.com/watch?v=rd3izdPBWuQ

                              https://www.youtube.com/watch?v=LqH7DyH5Prw

 

Vlastivěda

4. ročník

Pracovní sešit – Mapy a plány

Str.  11- rozlišení mezi náčrtem, plánem, učování základních typů map, vysvětlování mapových značek, orientace podle mapy a orientace v přírodě ( sever východ, západ jih)

                               https://www.youtube.com/watch?v=_d8gf2yk944

                               https://www.youtube.com/watch?v=GdHK8b__Xrs

                               https://www.youtube.com/watch?v=92fM7gZSv9M

 

5. ročník

Pracovní sešit – život na zámku, život poddaných,život ve městě 17. století

Str. 10 –  jaké zámky se nachází v našem okolí ( vypsat do školního sešitu,pokusit se namalovat obrázek zámku, pokusit ukázat zámky na mapě.

Znalosti o bitvě na Bílé hoře, ve kterých letech probíhala třicetiletá válka,situace v zemi po skončení války.

                              https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

                              https://www.youtube.com/watch?v=wsLNDz1qN98

                              https://www.youtube.com/watch?v=k1ekqj5Hjp4

 

Úkolem je nakreslit jednoduché znaky některých řemesel , přečíst si pověst o Kozinovi a Lomikarovi (pokusit se ji převyprávět vlastními slovy)

 

Český jazyk a literatura

3. ročník

Pracovní sešit  pro třetí ročník

Str . 23-24 – psaní i,í/y,ý v kořeni  slov po B, L, M

Vypracuj cvičení na měkké souhlásky, tvrdé a obojetné.

Vysvětli význam slov protikladných, souznačných a příbuzných.

Vyjmenovaná slova po B (napiš do školního sešitu a procvičuj) .

Doplň slova a zdůvodni pravopis u doplněných slov v pracovním sešitě str.24

Úkolem opis libovolného textu – psací i tištěné písmo do školního sešitu

                              https://www.youtube.com/watch?v=oR3dy5ujSUI

                              https://www.youtube.com/watch?v=-ZJLtCfJWaI

                              https://www.youtube.com/watch?v=f1jILRvuX60

 

4. ročník

Pracovní sešit  pro čtvrtý ročník

Str. 12

Vyjmenovaná slova ,  vyjmenuj, rozpoznávej slova příbuzná od slov vyjmenovaných, procvič  si pravopis i/y po obojetných souhláskách

V pracovním sešitě na str. 12 se nauč se zpaměti básničku - Proč jsou hrušky otrhané,

 Napiš  pracovní postup podle obrázků také ze strany 12. – slohové cvičení vepiš do školního sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=-pVSXP6Nsrc&list=PL3jWBOhho6AW7B74M-ugzWauzlyimjVWb

https://www.youtube.com/watch?v=IDunyl4PGiQ

https://www.youtube.com/watch?v=L7XX_ixqALw

 

5. ročník

Pracovní sešit  pro pátý ročník

Str. 12

Opakování slov nadřazených, podřazených, synonym a antonym.

Opakování slov mnohoznačných a citově zabarvených.

V pacovním sešitě na str. 12 urči slovní druhy a barevně je vyznač podle zadání.

Do pracovního sešitu napiš krátké vyprávění o cestě vlakem, autobusem nebo jiným dopravním prostředkem, co se na cestě přihodilo a čím byla cesta zajímavá.

 Druhou možností je popis předmětu z pacovního sešitu ze strany 13..

https://www.youtube.com/watch?v=gWwkJQwaA04

https://www.youtube.com/watch?v=3H-BshDKXfw

https://www.youtube.com/watch?v=R2p2ZU4IMLQ

https://www.youtube.com/watch?v=fzG1wSCQ12g

 

Výtvarná výchova

Pro šikovné děti bude úkolem venku najít jakýkoli přírodní materiál ( list, šišku, kamínek)  a namalovat ho papír A4 ( libovolná technika)

https://cz.pinterest.com/pin/37647346874190320/

https://cz.pinterest.com/pin/422281199151433/

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Datum vložení: 12. 11. 2020 18:00
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2020 17:58
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, úterý 11. 5. 2021
déšť 22 °C 12 °C
středa 12. 5. slabý déšť 15/11 °C
čtvrtek 13. 5. déšť 11/9 °C
pátek 14. 5. slabý déšť 11/6 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto