ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Distanční výuka - 23. 11. - 27. 11. 2020

Distanční výuka - 23. 11. - 27. 11. 2020

Distanční výuka domácí náplň práce- 23. 11. - 27. 11. 2020

Český jazyk

  1. roč.

Hlásky a slabiky – čtení slabik a písmen

Vyvození slabik s písmenem a hláskou – přečti, vytleskej, vyslov

https://slideplayer.cz/slide/2371073/

Pracovní listy – u každého slova vyznač počet slabik

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-zaklady-cteni-pro-predskolaky

Procvičování psaní

http://pisanka.cz/1-trida/

Urči první hlásku ve slově:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-1/prvni-hlaska/cviceni.html

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=cr4u1VF72oU

https://www.youtube.com/watch?v=1nIdzYf0c4Y

https://www.youtube.com/watch?v=VDV1FrXxuKY

https://www.youtube.com/watch?v=kIjqe3nffPs

https://www.youtube.com/watch?v=2G79fNnDiWA

https://www.youtube.com/watch?v=wMY9UOWE_WQ

https://www.youtube.com/watch?v=SPAyN3KjKbs

  1. roč.

Věta – urči počet slov ve větě

Doplň chybějící slovo ve větě

- https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/cviceniA1.htm

Oprav popletené věty

- https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/cviceniC1.htm

ABECEDA – seřaď s Donaldem správně slova podle abecedy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm

ČETBA !!!

Kterýkoli text v tištěné podobě

 

Matematika

  1. roč.

Počítáme do 5 

Urči počet prvků

- https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/sladke-dezerty/pocitame.html

Uspořádej čísla od 0 – 5 

- https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/usporadani-cisel/razeni.html

Sčítej a odčítej

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/podzimni-uroda/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/kocici-pocitani/priklady1.htm

  1. roč.

Sčítej a odčítej

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-11/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11-12-13/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-13/priklady.html

Zvládneš matematické omalovánky?

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html

 

Prvouka

  1.  + 2. roč.- opakování

Cesta do školy – pojmenuj základní dopravní značky

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm

Podzim v přírodě

Druhy zeleniny - https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm

Druhy ovoce - https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-ovoce/ucime-se-1.htm

Polní plodiny - https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/zemedelske-plodiny/ucime-se-1.htm

Moje rodina - https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/moje-rodina/ucime-se-1.htm

 

Anglický jazyk

  1.  + 2. roč.

Baby english – videa 36/104 – 40/104

https://www.youtube.com/c/BabyEnglish/videos

 

Pracovní činnosti

  1.  + 2. roč. (viz obrázek)

Výroba domácího svícnu/stojánku na pastelky

Potřeby: Sklenice na zavařování, spadané podzimní listy – co nejpestřejší škálu barev a tvarů, čajové svíčky, tavná pistole, nebo Herkules a plochý štětec, zápalky.

Postup:

Na výběr máte dvě možnosti. Buď můžete lepit listy tavnou pistolí, nebo lepidlem Herkules. V obou případech nalepte listy z vnější strany sklenice a nelepte je kvůli bezpečnosti výš, než je horní okraj sklenice. S tavnou pistolí je práce snadnější a rychlejší.

 

Pokud však zvolíte možnost lepení Herkulesem, dejte si listy na jeden den vylisovat. Ztratí část vlhkosti a lépe přilnou ke sklenici. Nenechávejte je však lisovat déle, při lepení na sklenici by se drolily a lámaly.

Sklenici potřete za pomocí štětce celou lepidlem a jednotlivé listy na ni nalepte. Přetřete je vrstvou lepidla také z přední strany. Výrobek nechte dva dny zaschnout. Po zaschnutí bude mít sklo mléčné zabarvení.

 

Výtvarná výchova

1.+ 2. roč.  (viz obrázek)

 

 

MATEMATIKA

3. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Str.13-14 

Početní operace se závorkami, jednociferná, dvojciferná a trojcirferná čísla.

Pokud jsou v příkladu vyznačeny závorky, nejdříve vždy vypočítáme závorky, poté   provedeme ostatní početní výpočty. 4. ( 2+1) = 4.3 = 12

Také nezapomínáme na správný zápis, vypočet a odpověď slovní úlohy.

1- slovní úlohu si pozorně přečteme

2- uvědomíme si na co se budeme odpovídat

3- vypíšeme si podstatné údaje

4- provedeme výpočet

5- napíšeme odpověď

A nezapomínáme také na geometrii – přímé čáry, křivé čáry a lomené čáry

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtCQPzO5DrU&list=PLlQgBpv1udkI2dnIt8n-J4_etGO2XQDhb

https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU

https://www.youtube.com/watch?v=Tpspv2aUkJs

https://www.youtube.com/watch?v=MEEe5nP94I8

                           

 

              4. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Str. 13-14 - Opakování určování století.

Století - sto po sobě následujících let

Tisíciletí - tisíc po sobě následujících let

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWLQ3qVE5s

Před naším letopočtem, našeho letopočtu. Určování století je stejné jako práce s číselnou osou, kterou již známe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWLQ3qVE5s

Porovnávání čísel

Porovnávání čísel, která mají rozdílný počet číslic

Větší je vždy to číslo, které má větší počet číslic .

10 000 je větší

 než 9999                     875 je menší než 1 100

https://www.youtube.com/watch?v=De1FgIanQkg

https://www.youtube.com/watch?v=4EMKm8dBO40

https://www.youtube.com/watch?v=krV9cDsq7iw

 

 

5. ročník

Pracovní sešit – procvičujeme s Matýskem

Str. 12 –13

Převody jednotek – jednotkové délky - tvoří deset nižších jednotek jednotku nižší.

Při převodech mezi jednotkami se rozměry násobí, nebo dělí. 10,100,1000,10 000

Jednotky délky : mm, cm, deci, m, km

https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM

https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM

Jednotky hmotnosti. mili, centi, deci, deka, kilo

https://www.youtube.com/watch?v=SQz89MS8AtI

https://www.youtube.com/watch?v=nltwDlljO8M

https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo            

 

 

Anglický jazyk

          3. ročník

              Pracovní sešit – Listen and play

              Str. 13-14 .

Podle nadepsaných barev v učebnici, vybarvi obrázky a odpověz co je to za barvu.

Ukaž na obrázky a vytvářej  jednoduché věty, přečti krátkou pohádku O Harriet a odpověz na otázky.

Odpověď napiš písemně do PS.

https://www.youtube.com/watch?v=CTbCqE9C8yg

https://www.youtube.com/watch?v=mqXSD_-P8fA

4.ročník

Pracovní sešit – Listen and speak

Str .2-3

 ČASOVÁNÍ  slovesa TO BE , HAWE GO , CAN  a používání v krátkých větách

https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA

https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD+slovesa+have+got

https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD+slovesa+have+got

V pracovním sešitě tvoř krátké věty ve cv. 3.

Ve cvičení 4 najdi slova v nekonečné housence

Ve cvičení 5. doplň tvůj denní režim

Ve cvičení 6. doplň mám rád a nemám rád.

 

5.ročník

Pracovní sešit – Listen and speak

Str.  4-5

 Hodiny a dny v anglickém jazyce

Pojmy pm am , určování hodin a dnů

Doplňování cvičení na určování času, hodin četba textu s porozuměním.

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U

https://www.youtube.com/watch?v=w1fxG1b90cs

Úkolem je jednoduše popsat pobyt ve škole do školního sešitu.

 

Prvouka

3. ročník

Pracovní sešit  pro třetí ročník

Str. 26 –28

 Věci a činnosti kolem nás - lidská činnost a tvořivost

Čas plyne pořád se nedá zastavit. Technika nás obklopuje na každém kroku. Využíváme ji, protože nám usnadňuje život, práci a šetří náš čas.

Námět k opakování:

1. pomáháš rodičům pří některých nákupech?

2. Vyjmenuj povolání , jejichž hlavní náplní je práce duševní nebo fyzická?

3. Jaké povolání vykovávají vaši rodiče?

4. Popište jak a kde trávíte svůj volný čas?

Znáte telefonní čísla na polici a jakém případě je použijete?

https://www.youtube.com/watch?v=_cbiDpu-ZhU

Úkol: vystřihni kousky látek ze starého materiálu a vytvoř jejich stručný popis.

Nakresli, co si oblékne do školy, o svátcích a při sportování.

 

 

Přírodověda

          4. ročník

 Str. 20 - Rozmanitost přírody

Pracovní sešit pro čtvrtý ročník

 Na různých místech naší Země jsou odlišné životní podmínky a jim jsou přizpůsobeny rostliny, živočichové i člověk.

https://www.youtube.com/watch?v=5qJDccuzh2s

 

Přírodověda

          5. ročník - Nerosty a paliva

 Str. 7-8

Nerostné suroviny se využívají pro výrobu energie. Mohou mít pevnou, tekutou i plynnou podobu. Mezi pevná paliva patří především černé a hnědé uhlí. Černé uhlí je starší a je uloženo hlouběji v zemi.

V České republice jsou především ložiska hnědého uhlí. Spaluje se v tepelných elektrárnách, kde se z něj vyrábí elektrická energie.

Ropa je tekuté  palivo. Patří mezi nejdůležitější nerostné suroviny. Používá se k výrobě nafty, benzinu a také v chemickém průmyslu.

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0

https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8

https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s

 

 

Vlastivěda

4. ročník

Pracovní sešit – Mapy a plány - str.  12

Každá mapa je zmenšeným a zjednodušeným obrazem krajiny. Je proto opatřena měřítkem, abychom mohli zjistit, jaké skutečné vzdálenosti odpovídají 1cm na mapě. Měřítko mapy nám tedy udává poměr, ve kterém je zobrazení zakreslené na mapě zmenšeno prosti skutečnosti.

Vysvětli rozlišení mezi náčrtem, plánem, určování základních typů map, vysvětli mapové značky a orientaci podle mapy v přírodě ( sever východ, západ jih)

Mapy obsahují množství informací. Pro přehlednost a snadnější orientaci používají smluvené značky, jejichž význam najdeme na vysvětlivkách.

Místo ze kterého pozorujeme krajinu se nazývá stanoviště a pokud se chceme vydat k cíli, musíme se v krajině dobře zorientovat.

https://www.youtube.com/watch?v=faALHxLOKak

https://www.youtube.com/watch?v=GdHK8b__Xrs

 

5. ročník

Pracovní sešit – Stroje ovládly život - str. 11

  Od poloviny 19. století nastal v českých zemích bouřlivý rozvoj průmyslu. Zejména se rozvíjelo strojírenství a  hutnictví. Většina výroby probíhala v továrnách. K rozmachu přispělo stále větší využívání elektřiny. Změnil se také způsob dopravy lidí a zboží. Zaváděním železniční dopravy se urychlilo spojení mezi městy a vesnicemi. Zvlášť rychle rostla města, kde se měnil i způsob života jejich obyvatel

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

https://www.youtube.com/watch?v=HLwuXnhykUA

 

 

Český jazyk a literatura

3. ročník

Pracovní sešit  pro třetí ročník - str. 25, 26, 27

Vyjmenovaná slova po B

 

Napiš podle diktátu:

Máme hezký byt. V ohradě běhá kobyla. Nabil si baterky. Bydlíme ve městě. Přibyslav. Hodiny odbíjejí pět. Býčí rohy jsou nebezpečné. Natrháme léčivé bylinky. Byla jsem u babičky. Moje košile je bílá. Připrav si obyčejnou tužku.

Pamatuj u těchto slov:

NÁSOBIL, OZDOBIL, VYROBIL  apod.

Psaní cizích slov:

BIBLE, BIOGRAF, BIOLOGIE, BIZON, BISKUP !

https://www.youtube.com/watch?v=DFKMjiWaTNI

 

 

4. ročník

Pracovní sešit  pro čtvrtý ročník – str. 13

Stavba slova kořen předpona, přípona

Příbuzná slova mají stejný kořen a souvisí spolu významem slov ( lov, lovec, výlov).

Kořen je ta část slova, která je společná všem příbuzným slovům. Může to být i samostatné slovo (lov).

Předpona je ta část slova, která je před kořenem (ná/stroj). Předponová část může být tvořena jednou nebo více předponami (pře/vy/chovat).

Přípona je ta část slova, která je za kořenem (stroj/ník). Příponová část může být tvořena jednou (stroj/ník) nebo více příponami (lov/ec/ký), příponou a koncovkou (stroj/ník/-em) nebo jen koncovkou (lov/-í).

Kořen některých slov může znít stejně, ale pokud spolu slova nesouvisí významem, nejsou příbuzná . Např. letuška-letní, lepidlo-lepší.

https://www.youtube.com/watch?v=Ge0qbfXCdus

https://www.youtube.com/watch?v=KyhKJRHhzsI

https://www.youtube.com/watch?v=SzysHSu8-gg

 

 

5. ročník

Pracovní sešit  pro pátý ročník - str.14-15

Souhláskové  skupiny na rozhraní přepony a kořene

 Předponách od,- nad,- pod,- před,- se píše vždy písmeno d ( oddělený, naddbytečný, podnikavý, předběžný, …..).

V předponách bez-, roz-, vz- se píše vždy písmeno z ( bezzubý, rozkládací, vzpříčený )

Předpona se píše vždy dohromady s kořenem slova.

https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA

Někdy se mohou na rozhraní předpony a kořene setkat dvě stejná písmena nebo podobně znějící hlásky ( bez/zásadový, bez/starostný). Při psaní těchto slov si musíme dát pozor na jejich pravopis.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZLvnXXGsj8

 

Odůvodni pravopis níže uvedených jevů:

Podlézt zábradlí, bezstarostný člověk, silniční nadjezd, odpovědné jednání, rozpůlený chléb, nadbytečné zásoby, Zbyňkův povzdech, poddaní v království, čitelný podpis, rozzářené oči, vznětlivá povaha, odtáhnout vozík, neodkladná záležitost, zbytečná upomínka, lůžkové oddělení, dlouhá objížďka skautský oddíl.

https://www.youtube.com/watch?v=dDxBtKvrgAM

 

 

Výtvarná výchova

Podzimní tvoření z listů technikou , kterou již známe J

https://www.youtube.com/watch?v=G19Sm1nDQ54

Datum vložení: 22. 11. 2020 18:48
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2020 9:47
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, úterý 11. 5. 2021
déšť 22 °C 12 °C
středa 12. 5. slabý déšť 15/11 °C
čtvrtek 13. 5. déšť 11/9 °C
pátek 14. 5. slabý déšť 11/6 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto