ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

DISTANČNÍ VÝUKA - DOMÁCÍ PRÁCE 6. 4. - 9. 4. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA - DOMÁCÍ PRÁCE 6. 4. - 9. 4. 2021		 			 			 			 			 1

DISTANČNÍ VÝUKA - DOMÁCÍ PRÁCE 6. 4. - 9. 4. 2021

POZOR! Vypracování úkolů je povinné!

Vypracované domácí úkoly budou po návratu dětí do škol ohodnoceny a k výsledkům  se budeme  přiklánět při klasifikaci!

 

předmět

roč.

téma

 

ČESKÝ JAZYK

1.

Písmeno B

Slabikář – pracovní sešit – str. 33-34

https://www.youtube.com/watch?v=ns5y3DDky4s

https://www.youtube.com/watch?v=3lvxxnS-wm8

https://www.youtube.com/watch?v=Nf1SPQjF3Fs

https://www.youtube.com/watch?v=b2blRj7YvLQ

https://www.youtube.com/watch?v=2qZorws96Lo

Písmeno Č

Slabikář – pracovní sešit – str. 35-38

https://www.youtube.com/watch?v=660tJYwhl80

https://www.youtube.com/watch?v=T9LEQ0XW7NY

https://www.youtube.com/watch?v=saWKO9Z2Eng

https://www.youtube.com/watch?v=IARHwfH_59E

https://www.youtube.com/watch?v=CYuP38BKg3A

Písanka 2 – str. 33-38

https://www.youtube.com/watch?v=Czk5NP6unhc

https://www.youtube.com/watch?v=6o0QB_TosG4

https://www.youtube.com/watch?v=XZnTvMhOUlI

 

 

2.

Psaní u, ú, ů

Český jazyk 2 – pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl – str. 36-38

https://www.youtube.com/watch?v=T1T4OnxPgoc

https://www.youtube.com/watch?v=yynLhorTDfQ

https://www.youtube.com/watch?v=OFmW4M76dxI

https://www.youtube.com/watch?v=HjQYo2mT8Gc

https://www.youtube.com/watch?v=4FcvKtPW5N4

Písanka 2 – str. 33-38

https://www.youtube.com/watch?v=Czk5NP6unhc

https://www.youtube.com/watch?v=6o0QB_TosG4

https://www.youtube.com/watch?v=XZnTvMhOUlI

ČETBA !!!

Kterýkoli text v tištěné podobě

 

 

MATEMATIKA

1.

Geometrie – krychle, koule

                Matematika pro 1. ročník ZŠ – 2. díl – str. 40-41

https://www.youtube.com/watch?v=Zs9FHkWWceA

https://www.youtube.com/watch?v=JwWGEdNGNgs

 

 

 

2.

GEOMETRIE – geometrické útvary

                Matematika pro 2. ročník ZŠ – 1. díl – str. 78-79

https://www.youtube.com/watch?v=wky7yxdUvgA

https://www.youtube.com/watch?v=Ms9Wj6E9bSA

https://www.youtube.com/watch?v=mh6Lk_Ds4RI

https://www.youtube.com/watch?v=b3nUNdCknDE

GEOMETRIE-rýsování, bod

                Matematika pro 2. ročník ZŠ – 1. díl – str. 82-83

https://www.youtube.com/watch?v=4GTIsHahCw0

https://www.youtube.com/watch?v=LuFIbVsSyn4

 

 

PRVOUKA

1.

Prvouka 1 pro 1. ročník ZŠ – str. 34-35

https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc

https://www.youtube.com/watch?v=1OgzUHbMjlo

 

 

 

2.

Prvouka 2 pro 2. ročník ZŠ – str. 36-37 – ROSTLINY NA JAŘE – procvičování, opakování

https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc

https://www.youtube.com/watch?v=1OgzUHbMjlo

Anglický jazyk

  1. a      2. ročník

Human body

https://www.youtube.com/watch?v=SqI-NMDeLa8

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

1.

2.

Human body

https://www.youtube.com/watch?v=SqI-NMDeLa8

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1.

2.

Zvuk

Hudební výchova - zvuk - YouTube

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

1.

2.

Jarní strom

https://www.youtube.com/watch?v=zgdKbp1MV4I

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1.

2.

Tvary

Malování a vybarvování základních tvarů pro děti | Školička pro nejmenší - nejen barvy pro děti - YouTube

 

 

ČESKÝ JAZYK

3.

Téma: Opakování vyjmenovaných slov

Výukové video:

B  https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z

S  https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=_qR0UnnNgmQ&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=BELO9aEvQPg&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=pMt4UcXr62I&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=uk9Opj28i4s&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=6

Z  https://www.youtube.com/watch?v=TAW3s82KpK8&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z&index=7

Procvičení: 

https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b

https://www.mojecestina.cz/article/2008091107-vyjmenovana-slova-po-l

https://www.mojecestina.cz/article/2008100601-vyjmenovana-slova-po-m

https://www.mojecestina.cz/article/2008102501-vyjmenovana-slova-po-p

 

Testíky - opakování:

https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova

https://www.mojecestina.cz/article/2011040801-test-vyjmenovana-slova-v-pohadkach

https://www.mojecestina.cz/article/2014110601-test-vyjmenovana-slova-po-b-2

https://www.mojecestina.cz/article/2008110108-test-vyjmenovana-slova-po-l-1

https://www.mojecestina.cz/article/2018050601-test-vyjmenovana-slova-po-m-2

https://www.mojecestina.cz/article/2014091001-test-vyjmenovana-slova-po-p-1

Téma: Pozvánka

https://www.bing.com/images/search?q=pozv%c3%a1nka&qpvt=pozv%c3%a1nka&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover

Podívej na ukázky výše uvedených pozvánek a pokus se vytvořit krásnou svoji pozvánku na rodinnou oslavu. Pozvi si nejlepší kamarády, připrav program a nezapomeň doplnit obrázkem! :)

Téma: 

  • Hlasité čtení a předčítání
  • Členění textu  Nezapomeň číst každý den pár stránek ze své oblíbené knížky. 

 

ČESKÝ JAZYK 

4.
 

Téma: Gramatické kategorie podstatných jmen

Pádové otázky

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE

https://www.youtube.com/watch?v=q1na5kt47a0

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0VrAdewpA

https://www.youtube.com/watch?v=NHMObT_wyUQ

https://www.youtube.com/watch?v=sYNmsiATpgw

Procvičení:

https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/#co-jsou-podstatna-jmena

https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/#podstatne-jmeno-ohebny-slovni-druh

https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/#mluvnicke-kategorie-podstatnych-jmen

 

Testík - opakování s vyhodnocením:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm

 

Téma. Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamník

https://www.youtube.com/watch?v=M6lVDtAnWYM

Pokus se do školního sešitu vypsat zásady slušného telefonického rozhovoru, které můžeš postřehnout na ukázce - viz výše odkaz.

Víš kdo a kdy vynalazl telefon? Pokus se to zjistit a vytvoř krátkou prezentaci! :) 

Téma: Divadelní představení

Co je to divadlo určitě víš... kdy jsi byl naposledy v dovadle a na jaké divadelní hře?

https://www.youtube.com/watch?v=onDaS6IRDyw

 
ČESKÝ JAZYK  5.

Téma: Slovní druhy, ohebné a neohebné druhy slov

Výukové video: 

                          https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU

                           https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI

                           https://www.youtube.com/watch?v=uO9DgcGhOds

                           https://www.youtube.com/watch?v=OvmrFXdJFUA

                           https://www.youtube.com/watch?v=tRFZjccgVVY

Procvičení:        https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovni-druhy/

                           https://www.slovnidruh.cz/

                           https://www.pravopiscesky.cz/jak-se-ptame-na-slovni-druhy-pra-1137-8764.html

                           https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni5.html

Opakování - testík: https://www.zsrtyne.cz/wp-content/uploads/2020/03/3B-slovni-druhy.pdf

                            https://testi.cz/testy/cestina/slovni-druhy/

                            https://wordwall.net/cs/resource/5767160/slovn%C3%AD-druhy

                            http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm

                            http://www.brumlik.estranky.cz/file/863/slovnidr.htm

Téma: Vypravování

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7pDpNfrv28

Pokus se vytvořit vypravování dle časové posloupnosti. Zaměř se na děj, zápletku a napětí, kterými nás budeš při vypravování napínat. 

Vypravování doplň přímou řečí. Nezapomeň připojit krásný obrázek. :)

 

MATEMATIKA

3.

Opakujeme z minulého týdne-SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES 100


Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100, Matýskova matematika 8. díl, str. 33, cv. 3
https://www.youtube.com/watch?v=2K_-7SO593U

Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100, Matýskova matematika 8. díl, str. 34, cv. 2
https://www.youtube.com/watch?v=MIkWsE3eDxo

Dále se tento týden podíváme na geometrii- KVÁDR A KRYCHLE:

Popis krychle a kvádru
https://www.youtube.com/watch?v=lOoriAMg4rk

Jak narýsovat krychli
https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q

 

MATEMATIKA

4.

Tento týden se podíváme na:
Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku)

 

Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 38, úvod
https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w
 

Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 39, cv. 1
https://www.youtube.com/watch?v=-tN_ApuBYBU

 

MATEMATIKA

5.

Zopakujeme si:
Obor velkých čísel po miliardy
 

Obor velkých čísel do miliardy (rozvinutý zápis), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 5, cv. 4
https://www.youtube.com/watch?v=fbCMtWbgm80

Obor velkých čísel po miliardy (zaokrouhlování), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 6, cv. 1
https://www.youtube.com/watch?v=nCN7cruIdYY

 

Dále se tento týden podíváme na:
Geometrie- poznáváme tělesa (válec, jehlan, kužel)

 

Tělesa válec, jehlan, kužel
https://www.youtube.com/watch?v=g815PBwoaok

Geometrická tělesa (kužel, válec)
https://www.youtube.com/watch?v=UkxFhuQj3TI

 

ANGLICKÝ JAZYK

3.

Zopakujeme si:

 

Angličtina s rouškou
https://www.youtube.com/watch?v=rVtWXd2XO5E

Angličtina 3. třída On má.... Ona má....
https://www.youtube.com/watch?v=wO7zGoUUt9w

Dále se podíváme na:
Sloveso „to like“

 

Anglické vazby a fráze se slovíčkem LIKE
https://www.youtube.com/watch?v=jc6raawXojg

Také v angličtině říkáte "I very like"?
https://www.youtube.com/watch?v=4xM1c_6az7A

 

Nezapomínáme si vše zapisovat do sešitu!

 

ANGLICKÝ JAZYK

4.

Zopakujeme si tento týden:

 

Angličtina s rouškou | 4. třída | 1. díl
https://www.youtube.com/watch?v=8InyNpm0i18

Angličtina s rouškou | 4. třída | 2. díl
https://www.youtube.com/watch?v=k__0-MdVr3Y

Dále se podíváme na:
Základní fráze

 

Anglická gramatika - Souhlas – nesouhlas
https://www.youtube.com/watch?v=2iN6JH_y0II

 

Nezapomínáme si vše zapisovat do sešitu!

 

ANGLICKÝ JAZYK

5.

Zopakujeme si:

Názvy školních předmětů v angličtině a sloveso „HAVE GOT“
https://www.youtube.com/watch?v=Y1RiVyGZueM


ZÁJMENA 5 - my, your, his, her, its, our, your, their
https://www.youtube.com/watch?v=C5Dp1K9IqWk

Angličtina s rouškou | 5. třída |
https://www.youtube.com/watch?v=SECaQ8pMsU0

Dále se tento týden podíváme na:
Velikonoce

Spejbl a Hurvínek - Hurvínkova pomlázka
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o

Angličtina - Happy Easter
https://www.youtube.com/watch?v=3WauAkWyjbc

Nezapomínáme si vše zapisovat do sešitu!

 

PRVOUKA

3.

Lidské tělo

 

Učebnice str. 63-65
Pracovní sešit str. 52-53

Video
https://www.youtube.com/watch?v=i3u94D4V86Q

 

PŘÍRODOVĚDA

4.

Návykové látky a zdraví

 

BESIP: Návykové látky (výukový spot)
https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

Hlídejte si své zdraví - pečujte o své zdraví
https://www.youtube.com/watch?v=AbYljya4_vE

 

PŘÍRODOVĚDA

5.

Péče o zdraví
 

Učebnice str. 69-70

Video

https://www.youtube.com/watch?v=lgKCqYmVvGY
https://www.youtube.com/watch?v=QAd4G5Lz7pY

 

VLASTIVĚDA

4.

ORIENTACE V KRAJINĚ


Učebnice str. 20-21
Prac. sešit str. 13

Video
https://www.youtube.com/watch?v=dJjeZlJ_BeE

 

VLASTIVĚDA

5.

Globální problémy světa

 

Globální ekologické problémy
https://www.youtube.com/watch?v=YJXadSvUYk8

Globální problémy světa
https://www.youtube.com/watch?v=S7XoSli74tg

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

3.-5.

Tento týden budeme tvořit velikonoční tvoření.

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3xfjVfMCso

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

3.-5.

Tento týden budeme vytvářet kraslice a ovečky.
Návod, jak na to, najdete ve videu níže. Držím palce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDe3DzMeMWM

 

 

Datum vložení: 4. 4. 2021 11:41
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2021 14:13
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, pátek 23. 4. 2021
skoro jasno 12 °C 2 °C
sobota 24. 4. zataženo 13/2 °C
neděle 25. 4. skoro jasno 13/3 °C
pondělí 26. 4. skoro jasno 14/2 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto